Nitarens val av dessert

Fråga personalen vad som finns idag

Eventuella Allergener

Fråga personalen om vad den innehåller

98:-