Miljöarbete

Vi vill påstå att vi jobbar på en av Sveriges vackraste destinationer 

Kosterhavets marina nationalpark är vår stolthet och vi vill jobba för att få så lite påverkan som vi kan.

Vi jobbar hela tiden med att ha så miljöanpassade lösningar vi kan.

Engångsmaterial som vi har är av det mest miljöanpassade och helst komposterbart. Vi väljer till exempel att använda kexbägare istället för pappbägare till våra glassar. 

Säg till om du inte kan äta gluten, vi har rån för dig också.

Vi har ständigt dialoger med våra leverantörer för att kunna ha så miljöanpassade produkter som finns. 

Egentligen är detta är inget jobb som blir klart. Det kommer hela tiden nya lösningar som förbättrar möjligheterna till en hållbar miljö.

Vi jobbar med nya lösningar dagligen.